E-KİTAP

Optik Karakter Tanımlama

Optik Karakter Tanıma (OCR), fiziksel dokümanların tarandıktan ve resim formatı olarak bilgisayar ortamına aktarılmış görüntülerdeki yazıları, harfleri ve sembolleri işleyerek dijital metin formatına dönüştüren bir teknolojidir. Bu süreçte optik sensörler ve yazılım kullanılır; metinler taranır, resimlerdeki karakterler tanınır ve daha sonra düzenlenebilir metin dosyalarına çevrilir. OCR teknolojisi kitap ve her tür basılı dokümana aktarılmış verilerin erişim süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırır.

Yüzlerce sayfalık bir kitabı veya binlerce dokümanı bilgisayar ortamına tekrar yazmanız gerektiğini düşündüğünüzde, bu sürecin günlerinizi, aylarınızı hatta yıllarınızı alabileceğini hayal edebilirsiniz. Ancak, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi bu zorlu görevi büyük ölçüde kolaylaştırır. Hızla gelişen OCR teknolojisi, yıllar sürecek olan yeniden yazma ve düzenleme işlemlerini birkaç gün içinde tamamlamanıza yardımcı olur. Kitapların ve dokümanların taranması, metinlerin tanınması ve mizanpaj işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi, OCR'nin sunduğu büyük avantajlardandır. Bu teknoloji, zaman tasarrufu sağlayarak iş yükünüzü hafifletirken, verimliliği artırmanıza olanak tanır.OCR işlemi, dokümanların veya basılı her türlü bilgi kaynağının tarayıcılar yardımıyla taranarak bilgisayar ortamına aktarılması sürecini ifade eder. Bu işlem sonucunda elde edilen resim formatındaki dosyalar, OCR programları tarafından piksel piksel incelenir ve yazı veya resim olarak ayrıştırılır. Resimlerde bulunan yazılar, harf, rakam ve diğer ASCII sembolleri, karakter olarak ayrıştırılarak el ile yazılmış gibi düzenlenebilir. Bu veriler daha sonra kelime işlemci programları, hesap tablo programları veya PDF formatında kaydedilerek kullanıma hazır hale getirilir. Bu süreç, fiziksel belgelerin dijital verilere dönüştürülmesi ve düzenlenmesi açısından büyük kolaylık sağlar.

OCR kısaltmasının Türkçe'de kısaltma olarak bir karşılığı bulunmamaktadır ve tüm dünyada kullanıldığı gibi dilimizede OCR olarak geçmiştir. Optical Character Recognition kelimeleri Türkçe'ye Optik Karakter Tanımlama olarak çevrilebilir.

Kağıda Basılı Bilgilerin Dijitalleştirilmesi: OCR, ICR ve İnsan Gücünün Rolü

Günümüzde bilgi akışının hızla dijitalleştiği bir dünyada, kağıda basılı bilgilerin dijital ortama aktarılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu süreç, bilgilerin erişilebilirliğini artırırken, işbirliği ve analiz olanaklarını genişletir. Ancak bazı durumlarda, karakter tanımlama teknolojileri yetersiz kalabilir ve bu noktada OCR (Optical Character Recognition), ICR (Intelligent Character Recognition) ve insan gücü devreye girer. Bu makalede, kağıda basılı bilgilerin dijitalleştirilmesinde kullanılan bu teknolojilerin ve insan gücünün rolü detaylarıyla incelenecektir.

OCR ve ICR Teknolojileri: Dijitalleştirme Sürecinin Temel Taşları

Optical Character Recognition (OCR) teknolojisi, kağıt üzerinde yazılı metinleri optik karakterlere dönüştürerek dijital ortama aktarılmasını sağlar. OCR, genellikle basılı kitaplar, dergiler veya belgelerin dijitalleştirilmesinde kullanılır. Ancak, yazı tipi, boyutu ve kalitesine bağlı olarak hatalı tanıma yapabilir ve düzensiz metinleri doğru bir şekilde işlemekte zorlanabilir.

Intelligent Character Recognition (ICR) ise daha gelişmiş bir versiyonudur ve el yazısı gibi daha karmaşık karakterleri tanıma yeteneğine sahiptir. Özellikle anket formları veya el yazısı notlarının dijitalleştirilmesinde kullanılır. ICR teknolojisi, düzensiz ve değişken el yazısını tanımlayarak daha doğru sonuçlar elde edebilir.

İnsan Gücü ile Dijitalleştirme: Duyarlılık ve Doğruluk

Bazı durumlarda, karakter tanımlama teknolojileri yetersiz kalabilir veya belirli veriler yorum gerektirebilir. Özellikle el yazısı metinler, küçük yazı fontları veya eski belgelerde karakter tanıma hataları oluşabilir. İşte bu noktada insan gücü devreye girer.

İnsanlar, duyarlılıkları sayesinde anlam karmaşıklığına sahip belgeleri daha doğru bir şekilde dijitalleştirebilir. Ayrıca, karakter tanıma teknolojileri tarafından yanlış veya eksik tanımlanan verileri düzeltebilirler. Özellikle tarihler, isimler veya özel terimler gibi alanlarda insan yorumu gerekebilir.

Veri Doğrulama ve Kalite Kontrolü

Karakter tanıma teknolojilerinin ve insan gücünün bir arada kullanıldığı bir diğer önemli aşama da veri doğrulama ve kalite kontrolüdür. Dijitalleştirme sürecinin sonunda elde edilen verilerin doğruluğu ve eksiksizliği, sonuçların güvenilirliği açısından kritiktir. Bu nedenle, insanlar tarafından elde edilen dijital veriler özenle gözden geçirilir, hatalar düzeltilir ve eksikler tamamlanır.

Sonuç: Teknoloji ve İnsan İşbirliği

Kağıda basılı bilgilerin dijitalleştirilmesi, karakter tanıma teknolojileri ve insan gücünün birlikte kullanılmasıyla en iyi sonuçları verir. Teknolojinin hızı ve otomasyon yetenekleri, büyük miktarda veriyi daha hızlı işlememize yardımcı olurken, insanların yorum ve doğrulama yetenekleri, doğru ve anlamlı sonuçlar elde etmemizi sağlar.

Sonuç olarak, kağıda basılı bilgilerin dijitalleştirilmesi sürecinde OCR, ICR ve insan gücü birlikte çalışarak, bilgilerin dijital ortama aktarılmasını ve güvenilirliğini sağlar. Teknoloji ile insan işbirliği, geçmişin fiziksel belgelerini geleceğin dijital dünyasına taşırken, verilerin doğruluğunu ve kalitesini korur.

OCR ne amaçla kullanılır.

OCR teknolojisinin veri işleme görevlerinde manuel yapılarak yıllarca zaman alacak işleri dakikalara düşürecektir. OCR teknolojisinden faydalanılabilecek bazı işleri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Belge Dijitalleştirme: Yazılı dokümanları, kitapları ve dergileri dijital formatlara dönüştürür.
 • Metin Arama ve İndeksleme: Dijitalleştirilmiş metinlerin hızlı ve etkili bir şekilde indekslenip aranabilmesini sağlar.
 • Veri Saklama ve Yedekleme: Fiziksel belgelerin dijital kopyalarını oluşturarak veri kaybını önler, uzun süreli saklama ve yedekleme sağlar.
 • Metin Düzenleme: Dijital metinlerin düzenlenmesine, hataların düzeltilmesine ve değişikliklerin yapılmasına olanak tanır.
 • Veri Entegrasyonu: Dijital metinleri farklı yazılımlar ve sistemler arasında entegre etmeyi kolaylaştırır.
 • E-Kitap Oluşturma: Basılı materyalleri dijital platformlarda yayınlanabilen e-kitap formatına dönüştürür.
 • Arşivleme ve Koruma: Fiziksel belgelerin aşınmasını önlerken, dijital kopyalarını arşivlemek ve korumak için kullanılır.
 • Çeviri ve Yerelleştirme: Dijital metinleri kolayca çevirmeyi ve yerelleştirmeyi destekler.
 • Veri Analizi: Büyük veri setlerinden metinleri çıkartarak analiz ve anlayış elde edilmesini sağlar.
 • Eğitim ve Araştırma: Akademik araştırmalarda kullanılabilir, metinler üzerinde analiz ve araştırmalar yapılabilir.
 • Belge Paylaşımı: Dijital belgeleri online platformlarda paylaşmaya ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olur.
 • Belge Üretimi: Formların ve dokümanların hızla dijitalleştirilmesini ve düzenlenmesini destekler.